УЙЛТАЙ

1. Уйл бүхий: уйлтай хүзүү (уртай хүзүү);


2. Уйл ихтэй.