УЙЛАНХАЙТАХ II

1. Уйланхай бий болох;


2. Уйланхай мэт цэврүүтэх.

Ижил үг:

УЙЛАНХАЙТАХ I