УГААХ III

Буулгах, хувилах, олшруулах: гэрэл зураг угаах (авсан гэрэл зургийг хальснаас нь буулган авч дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УГААХ I

УГААХ II

УГААХ IV