УГААГУУР

1. Угаалтуур: ногооны угаагуур (ногоо угаадаг сав), угаагуурын төмпөн (гар нүүр дэлгэрэнгүй...


2. Угаах хэрэглүүр: халуун савны угаагуур (халуун савны дотор талыг угаадаг хэрэгсэл), машин угаагуур (машин угаах дэлгэрэнгүй...
ногооны угаагуур ногоо угаадаг сав
угаагуурын төмпөн

гар нүүр угаахад зориулсан сав

халуун савны угаагуур халуун савны дотор талыг угаадаг хэрэгсэл
машин угаагуур машин угаах зүйл