төгс төгөлдөр
а. Иж бүрэн, бүрэн гүйцэд; б. Ямар ч өө сэвгүй