ТОТЬ
/ амьтан /

Өд нь ихэвчлэн хурц өнгөтэй, хошуу монхор болоод үзүүр нь дотогш матиран тахийсан, ой модонд сүргээр байх ба модны дэлгэрэнгүй...