ТОХИЖИХ

1. Тохь тухтай болох, аятай сайхан болох - Га гүнийх гэрээ шинэтгэж, орноосоо бусдыг сольж, шинэ эрээн будагтай дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., гэр орон тохижих (гэр орон аятай сайхан болох),


2. [шилжсэн] Зан байдал төлөв төвшин болох, буурь суурь суух - Хайдав яван яван Сувд хүүхэнтэй нийлэн сууж тохижин томоожсон ажээ. дэлгэрэнгүй...