ТОМОГРАФ

Объектын давхаргыг сүүдрийн дүрслэлээр тусгай тусгаарлагчийн тусламжтайгаар судлах арга - Томографийн дэлгэрэнгүй... Өдрийн сонин.