ТОМОЛДОХ

Хүнд ачаатай тэмээг эгц газар ширүүн явуулах буюу ачаа хэт арагш болсноос бөгсний мэдрэлийн судас гэмтэх, хойд хөлийн дэлгэрэнгүй...

Хурдан давхихад боссон тоос эрчлэгдэж нийлэх

Тоссон ирсэн хоёр тоос Бичигтийн хөндийд томолдож

Зочин 2019-03-12 15:50:24


Томох-ноос хялгас эрчлэх

Эмээ ноос томов

Зочин 2019-03-12 15:54:05