ТОМОО I

1. Учир зүйг ухаж ойлгох ухаан төхөө: томоо суух (юмны учир зүйг таньж мэддэг болох, төлөвших), дэлгэрэнгүй...


2. Төлөв төвшин зан - Цэдэнбалжир бол эх оронч үзэлтэй, хашир томоо бүхий хүн тул Хүрээнээ сууринд байхдаа нууц бүлэгт юуны өмнө оржээ. дэлгэрэнгүй... томоо тасрах (а. Биеэ барьж дийлэхээ болих; б. Ядрах, бие сулдайх) - Жаахан шаргын шогшоонд нь томоо нь баахан тасарлаа даа. Дарьгангын жаахан шарга., төхөө томоо [хоршоо] (номхон даруу, хүмүүжилтэй).

томоо суух юмны учир зүйг таньж мэддэг болох, төлөвших
томоо орох юмны учир зүйг ойлгодог болох
томоо алдах а. Дүрсгүйтэх; б. Ухаан балартах
мэдээ томоо юмны учир зүйг олох ухаан
томоо тасрах а. Биеэ барьж дийлэхээ болих; б. Ядрах, бие сулдайх
төхөө томоо номхон даруу, хүмүүжилтэй
Ижил үг:

ТОМОО II

ТОМОО III