ТОМОГЛОХ

1. Гутлын хоншоорт томог оёх;


2. Томогт тэжээл хийж малын хошуунд углах.