ТАРЛАА

Морь тарлах үйлийн нэр - Тэгтэл тэр олон сунгаа, тарлааны эцэс болж, өнөөдөр хаана юунд явж буйг хулан зээрд дэлгэрэнгүй...Д.Гармаа. Хулан зээрд.