ТАРЛАН

1. Үхэр зэрэг мал, амьтны алаг эрээн, алаг цоохор зүсэм - Хоймрынхоо хоёр авдрыг ачсан тарлан шарыг уснаас гарч дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., тарлан бяруу (алаг эрээн бяруу), шар тарлан (шар алаг);


2. Юмны эрээн цоохор - Оройн наран цаст тарлан уулын цаагуур шингэн орлоо. Ж.Дамдин. Үймээний жил., дэлгэрэнгүй...
тарлан бяруу алаг эрээн бяруу
шар тарлан шар алаг
алаг тарлан эрээн цоохор, алаг цоохор
газар тарлан болох цас хайлж газар цоохортох
арлан тарлан а. Алаг цоог; б. Армаг тармаг, өвс ногоо сийрэг таруу ургах байдал
орвон тарлан унтах хээр хөсөр хонох