ТАРЛАХ II

Уралдах морины амьсгааг задалж хурд нэмэх, огцом хөдөлгөөнд хөлийн ээдрээ гаргах зорилгоор ойр давхиулах, үсэргэх: дэлгэрэнгүй...