ТАРЛАХ V

Хүн, амьтан өөхлөх, таргалах, бүдүүрэх, махлах.

Ижил үг:

ТАРЛАХ I

ТАРЛАХ II

ТАРЛАХ III

ТАРЛАХ IV