ТАРЛАХ IV
/ хуучирсан /

Нас барах, таалал төгсөх, бие барах.