ТАРЛАНДАХ

Хэтэрхий тарлан болох, дэндүү тарлан учир тохиромжгүйдэх.