ТАЛХИВЧ II

Хадуур мэт төмөрт дөрөөвч хийж, хөлөөр гишгэж ажиллан, арьс элдэх нэгэн зүйл багаж.

Ижил үг:

ТАЛХИВЧ I