ТАЛХИВЧ I

Цай хөөрцөглөх зүйл.

Ижил үг:

ТАЛХИВЧ II