ТАЛХИ II
/ хуучирсан /

Эдэлгээгүй болсон муу эмээл.

Ижил үг:

ТАЛХИ I

ТАЛХИ III

ТАЛХИ IV