ТАЛХИ III

1. [хуучирсан] Хүний хөлийг хөшиж дарах нэг зүйл эрүү шүүлтийн багаж - Банз, шаахай, эрүү шүүлт талхинд оруулаад дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., талхинд дарлагдан зовох (а. Эрүү шүүлтэд зовох; б. [шилжсэн] Бусдын дарлалд зовох);


2. [шилжсэн] Дарлал, мөлжлөг, талхидал, талхигдал: хаад ноёдын талхин дор (хаад ноёдын дарлал, мөлжлөг дор), хатуу дэлгэрэнгүй... (хатуу ширүүн дарлал).

талхинд дарлагдан зовох а. Эрүү шүүлтэд зовох; б. [шилжсэн] Бусдын дарлалд зовох
хаад ноёдын талхин дор хаад ноёдын дарлал, мөлжлөг дор
хатуу талхи хатуу ширүүн дарлал
Ижил үг:

ТАЛХИ I

ТАЛХИ II

ТАЛХИ IV