ТАЛХИ I

1. Ухмал ховилт модонд хэл даруулгыг нугаслан угсарсан, арьс элдэх багаж: талхины даруулга (талхины дэлгэрэнгүй...

талхины даруулга талхины даруул мод
талхины нугас талхины хөндлөвч
талхины хэл талхины даруулга, талхины даруул мод
талхи болтлоо эдлэгдсэн дайр болтлоо өмсөгдсөн хуучирсан, муудсан гэсэн санаа
Ижил үг:

ТАЛХИ II

ТАЛХИ III

ТАЛХИ IV