талхи болтлоо эдлэгдсэн дайр болтлоо өмсөгдсөн
/ зүйр цэцэн үг /
хуучирсан, муудсан гэсэн санаа