ТАЙВШРАЛ

Тайвшрах үйлийн нэр: тайвшралыг олох (бие болоод сэтгэл санаа тайван байдлыг олох, тайван байдалд дэлгэрэнгүй...

тайвшралыг олох бие болоод сэтгэл санаа тайван байдлыг олох, тайван байдалд орох
биеийн тайвшрал бие сулран тайван байдалтай болох
сэтгэлийн тайвшрал сэтгэл амар амгалан болох нь