ТАГШИХ III

Зээр зэрэг амьтны дөрвөн хөлөөрөө нэг зэрэг дэвслэн дэгдэж, үсчин харайх - Зээр тагшсан зэрлэг уудам тал нутаг дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дээж.

Ижил үг:

ТАГШИХ I

ТАГШИХ II