хаяаны манаасыг хүрзээр тавших
гэрийн хаяа манасан шороог хүрзээр зөөлөн цохин нягтруулах