ТАВЧАА

Тэмээний үргэлжлэн харайлган тэших байдал.