ТААХ

1. Өгөгдөхүүнийг ашиглан тухайн зүйл юу болохыг тааварлан олох: оньсого таах (тусгай өгөгдөхүүнийг дэлгэрэнгүй...


2. Үл мэдэх зүйлийг баттай бус сургаар юм уу өөрийн бодлоор бараглан үнэнд тааруулж хэлэх; тааварлах, таамаглах, таамнан бодох: тааж дэлгэрэнгүй... (зөв бурууг нь мэдэхгүй, өөрийн санаж бодсоноор хэлэх).

оньсого таах тусгай өгөгдөхүүнийг ашиглан тухайн зүйл юу болохыг тааварлан хэлэх
тааж хэлэх зөв бурууг нь мэдэхгүй, өөрийн санаж бодсоноор хэлэх