таар үүрээд таяг тулах
/ зүйр цэцэн үг /
бадар барих, ядуурах, хоосрох гэсэн санаа