ТААНАТАХ

Тааныг хэтэрхий их идсэнээс болж мал өвчлөх.