ТААЛАГДАХ

1. Дур хүсэл, сэтгэл санаанд нийцэх, санаанд таарах: сэтгэлд таалагдах (ямар нэг хүн болон эд юм дэлгэрэнгүй...


2. Таалах үйлд өртөх, бусдад үнсүүлэх, илбүүлэх.