СЭЛБЭГ

1. Эвдэрсэн элэгдсэн юмыг сэлбэх эд зүйл: сэлбэг авах (сэлбэх юм авах), сэлбэг болох дэлгэрэнгүй...


2. Тухайн үйлд нөхөн туслахаар зориулсан зүйл - Тэгээд төлийн бэлтгэлээ шалгаж үзээд сэлбэг болгон нэлээд олон нэмнээ нэмэн бэлтгэж иод, хайч, эм дэлгэрэнгүй... Б.Сосорбарам. Очсын хүрээлэн., сэлбэг болох (туслалцаа болох, дэм болох) - Хүчтэй дайнд сэлбэг бололцон явъя. Жангар., дэм сэлбэг [хоршоо] (хань хамсаа, тус дэм) - Нөхөртөө би л дэм сэлбэг болохгүй бол өөр хэн туслах билээ гэж боддог байжээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

сэлбэг авах сэлбэх юм авах
сэлбэг болох сэлбэн засахад хэрэглэгдэх
машины сэлбэг машины эвдэрсэн, муудсан эд ангийг сэлбэх эд хэрэгсэл
моторын сэлбэг мотор сэлбэхэд хэрэглэх юм
сэлбэг хэрэгсэл эвдэрч хэмхэрсэн зүйлийг засаж янзлахад хэрэглэгдэх эд зүйл
сэлбэг болох туслалцаа болох, дэм болох
дэм сэлбэг хань хамсаа, тус дэм