СЭЛБЭГДЭХ

Сэлбүүлэх - Гангын усаар цаг ямагт сэлбэгдэн байдаг нэгэн их нуурыг би мэдэх сэн билээ. дэлгэрэнгүй...