СЭЛБЭГНҮҮЛЭХ

Сэлбэгэр юмыг байн байн хөдөлгөх, салбагануулах.