СЭЛБЭЛЗҮҮЛЭХ

1. Сэлбэгэр юмыг байн байн хөдөлгөх, сэлбэгнүүлэх;


2. Хүн амьтны сэлбэлзэх занг хөдөлгөх.