СЭЛБЭХ II

Онгоцыг сэлүүрээр хөдөлгөн явах, сэлүүрдэх: онгоц сэлбэх (онгоц сэлүүрдэн явах) - Цагаан дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул.

Ижил үг:

СЭЛБЭХ I