СЭЛГҮҮ

Сэлүүн - Одоо хөдөө сэлгүү газар очиж амьдаръя гэж явна. Д.Нацагдорж. Нянгийн дэлгэрэнгүй...