СЭЛГҮҮЦЭГЧ

Сэлгүүцэн явагч: дэмий сэлгүүцэгч (ямарч зорилгогүй, хэрэггүй хөлхөн явагч) - Нөгөө зүйлээ дахин дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо.