СЭЛГЭХ

1. Сэлэх, солих, ээлжлэх - Машиныхаа хол ойрын гэрлийг сэлгээд ч тус болсонгүй. Ч.Алагсай. Алтайн зам., морь сэлгэх (унаагаа юүлэх), нутгаа сэлгэх (нутгаа солих, өөр нутаг руу нүүх) - Тэгээд шинэ сэргэг нутаг бэлчээр сэлгэх хэрэгтэй болно. Б.Сосорбарам. Очсын хүрээлэн., хөлөө сэлгэж зогсох (хөлөө ээлжлэх), сэлгэж өмсөх (хувцсаа сольж өмсөх), авиа сэлгэх [хэл шинжлэл] (хэлэх явцад авиа өөрчлөгдөн хэлэгдэх), сэлээд унах унаатай, сэгсрээд өмсөх хувцастай [зүйр цэцэн үг] (зэгсэн аж амьдралтай, юм юмтай);


2. Сэлгүүцэх, хэсэх тэнэх: өрөө тасалгаа сэлгэх (өрөө тасалгаагаар сэлгүүцэх) - Гэвч сэтгэл гэгч бие махбодоосоо салсан мэт дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;

3. Халуун хүйтэн харшилдуулах, халуун юмыг хүйтэн юманд хийж хөргөх.

морь сэлгэх унаагаа юүлэх
нутгаа сэлгэх нутгаа солих, өөр нутаг руу нүүх
хөлөө сэлгэж зогсох хөлөө ээлжлэх
сэлгэж өмсөх хувцсаа сольж өмсөх
авиа сэлгэх хэлэх явцад авиа өөрчлөгдөн хэлэгдэх
сэлээд унах унаатай, сэгсрээд өмсөх хувцастай зэгсэн аж амьдралтай, юм юмтай
өрөө тасалгаа сэлгэх өрөө тасалгаагаар сэлгүүцэх