СЭЛГЭЭГҮЙ

1. Халаа солио байхгүй;


2. Сэлгэж унах юм байхгүй - Должин эмгэн саалийн хоёр үнээтэй, жилийн дөрвөн улиралд сэлгээгүй хөл дүүжилдэг чөдрийн ганц цавьдар морьтой.дэлгэрэнгүй....Бааст. Алтайн хөх дөнөн.