СЭЛГҮҮЦҮҮЛЭХ

Зорилгогүй дэмий явуулах - Нэгэнт орсон хүнийг гадагш дотогш хамаагүй сэлгүүцүүлэхийг хориглох байдалтай дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.