СЭЛБЭЭС

Сэлбэг, нөхөөс: машины сэлбээс (машины сэлбэг), сэлбээс оруулах (нөхөөс оруулах), дэлгэрэнгүй...

машины сэлбээс машины сэлбэг
сэлбээс оруулах нөхөөс оруулах
сэлбээс хийх нөхөөс оруулах