СЭЛБЭЛЗЭХ

1. Сэлбэгэр юм байн байн хөдлөх, сэлбэгнэх;


2. [шилжсэн] Хүн амьтан ийш тийш сэртвэлзэн хялбалзан хөдлөх, харах - Ер тоосон шинжгүй ийш тийш харж сэлбэлзэв. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., сэлбэлзэн харах (ийш тийш сэртвэлзэн хялбалзан харах), сэлбэлзэн явах (ийш тийш сэртвэлзэн хялбалзан харж явах).

сэлбэлзэн харах ийш тийш сэртвэлзэн хялбалзан харах
сэлбэлзэн явах ийш тийш сэртвэлзэн хялбалзан харж явах