САЛАН

Нягт нямбай бус, замбараагүй, цалгар назгай - Эх нь охиныхоо саланг гайхан загнана. Ч.Чимид. Хавар намар., салан хандах (аливаа зүйлд нямбай бус, хөнгөн, хайнга хандах) - Цэгнэн хянаж хандвал, цэнгэн жаргаж бадрах, алуун салан хандвал, алжаал гэмшилд гутрах гэсэн өвгөдийн сургаал ч байдаг. В.Шарма. Таван сургамж., алан салан [хоршоо] (хааш яаш, эмх замбараагүй), салан задгай [хоршоо] (а. Хөнгөн хуумгай, хайнга - Гармаа нэлээд салан задгай байдалтай болохоор нь настайвтар зарим хүн түүнд дургүй байдаг. С.Удвал. Та бид уулзана; б. Эмх цэгцгүй, ундуй сундуй), салан задгай амьдрал (хөнгөн хуумгай, замбараагүй амьдрал), салан задгай сурах (аливаад ул суурьтай биш хайнга хандаж сурах) - Зарим нь бүр том хүн шиг подойсон, бас нэг нь нямбай байвал, нөгөө нь салан задгай сурсан байдаг. С.Удвал. Та бид уулзана., салан залхуу [хоршоо] (ажил төрлийг хийж бүтээхдээ хөшүүн хойрго, цалгар назгай хандах байдал), салан хүн юмаа гээнэ, салга гар барьснаа алдана [зүйр цэцэн үг] (юманд нухацтай ханд гэсэн санаа), салан шувуу [амьтан] (хөхөө).

салан хандах аливаа зүйлд нямбай бус, хөнгөн, хайнга хандах
алан салан хааш яаш, эмх замбараагүй
салан задгай а. Хөнгөн хуумгай, хайнга Гармаа нэлээд салан задгай байдалтай болохоор нь настайвтар зарим хүн түүнд дургүй байдаг. С.Удвал. Та бид уулзана; б. Эмх цэгцгүй, ундуй сундуй
салан задгай амьдрал хөнгөн хуумгай, замбараагүй амьдрал
салан задгай сурах аливаад ул суурьтай биш хайнга хандаж сурах
салан залхуу ажил төрлийг хийж бүтээхдээ хөшүүн хойрго, цалгар назгай хандах байдал
салан хүн юмаа гээнэ, салга гар барьснаа алдана

юманд нухацтай ханд гэсэн санаа

салан шувуу хөхөө