САВХРАХ

1. Аливаа юм савх мэт ширхэгтэй болох: мөс савхрах (мөс савхтай адил нарийн ширхэгтэй болох);


2. Сэврэх, чийг шүүс нь татрах: мах савхрах (мах загсах).

мөс савхрах мөс савхтай адил нарийн ширхэгтэй болох
мах савхрах мах загсах