мөс савхрах
мөс савхтай адил нарийн ширхэгтэй болох