СААМАЛ II

Саалийн мал.

Ижил үг:

СААМАЛ I

СААМАЛ III