РЕДАКТОР

1. Ном, сонин, сэтгүүл зэргийн эрхлэгч - Бас манжуурт бүхий цагаан намын сонин бичгийн ангийг хааж редактор хэмээх дэлгэрэнгүй... Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримтат материалын эмхэтгэл;


2. Хэвлэгдэх зүйлийн эх бичгийг хянан үзэх хүн: редакторын тодорхойлолт (хэвлэлийн эхийг хянан үзсэн хүний тодорхойлолт) - Нөхрөө дэлгэрэнгүй... “Утга зохиол урлаг” сонин.