РАДИОЦАЦРАГ

Радио төхөөрөмжийн дамжуулах, хүлээн авах долгион.