РАЙОН

1. Газар зүй, эдийн засгийн шинжээр нь ангилж тодорхойлсон нутаг дэвсгэр - Халхын голын районд 300 мянган га газарт тариа тарина. дэлгэрэнгүй...


2. Дүүрэг.